Poruchová služba

Kontakty


Tel.č.: 02/209 09 894, 0904 421 569
E-mail: servis@samservis.sk

Uvedenie kotlov do prevádzky

Uvedenie kotla do prevádzky musí vykonať autorizovaný a školený servisný technik pre danú značku, len v tomto prípade je zabezpečené dokonale nastavenie a bezpečná prevádzka kotla. Ak toto spustenie nevykoná technik ktorý nemá platné oprávnenie od výrobcu nemusí byť uznaná Záruka a do budúcna môžu vzniknúť problémy s vykonaním a uznaním záručnych oprav.

 

Úkony ktoré sa vykonávajú pri spustení kotla do prevádzky:

  • kontrola správnej inštalácie zariadenia
  • kontrola stavu systému
  • kontrola napojenia a bezpečnosti plynu
  • napojenie a na stavenie regulačnej techniky
  • nastavenie parametrov plynového kotla
  • nastavenie a nameranie spalovana
  • zaškolenie obsluhy kotla a regulácie
  • vyplnenie záručného listu a protokolu o uvedení kotla do prevádzky