Poruchová služba

Kontakty


Tel.č.: 02/209 09 894, 0904 421 569
E-mail: servis@samservis.sk

Servis kotlov

Plynové kotly s výkonom od 5kW do 50kW sú podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 klasifikované ako technické zariadenie plynovej triedy Bh. Podľa tejto vyhlášky je každý rok potrebná odborná prehliadka kotla a každý tretí rok odborná skúška. Vykonaním pravidelných servisných prehliadok sa vyvarujete nepríjemnostiam, ušetríte za opravy a v zimných obdobiach Vás nič neprekvapí.

V oblasti servisu kotlov zabezpečujeme:

 • spustenie plynových kotlov a elektrokotlov do prevádzky
 • servisné prehliadky plynových zariadeni a elektrických zariadení
 • záručne a pozáručné opravy, servis kotlov
 • sprostretkovanie montáží kotlov, kotolní
 • predaj kotlov

 

Servisná prehliadka obsahuje:

 • Vyčistenie hlavných horákov (príp. zapaľovacieho horáčiku)
 • Kontrola činností regulačných a bezpečnostných termostatov
 • Kontrola stavu ionizačnej a zapaľovacej elektródy
 • Kontrola stavu a tesnosti okruhu plynu a odvodu spalín
 • Kontrola činnosti obehového čerpadla
 • Vyčistenie výmenníka
 • Kontrola a prípadné doplnenie tlaku v expanznej nádrži
 • Kontrola prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru
 • Kontrola a v prípade potreby vyčistenie filtra vykurovacej sústavy
 • Kontrola nastavenie regulácie vykurovacieho systému
 • Overenie správneho odťahu spalín
 • Kontrola anódy ohrievača a poistného ventilu TUV
 • Kontrola tesnosti pripojenia vody
 • Vyzuálna kontrola elektroinštalácie
 • Kontrola spaľovania, prípadne nastavenie
 • Vyčistenie ventilátora
 • Vyčistenie sifónu odvodu kondenzátu

 

Servis kotlov Bratislava - plynové kotly, elektrické kotle

Nastavenie súkromia

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste sa mohli využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

https://samservis.sk

Analytické cookies

Analytické cookies, ako napríklad Google Analytics, zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, napríklad ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Google Analytics

Funkčné cookies

Funkčné cookies pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne na tejto webovej stránke a sú plne anonymizované.

Funkčné cookies

Reklamné cookies

Reklamné cookies zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej stránky.

Google AdWords