Poruchová služba

Kontakty


Tel.č.: 02/209 09 894, 0904 421 569
E-mail: servis@samservis.sk

Servis kotlov

Plynové kotly s výkonom od 5kW do 50kW sú podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 klasifikované ako technické zariadenie plynovej triedy Bh. Podľa tejto vyhlášky je každý rok potrebná odborná prehliadka kotla a každý tretí rok odborná skúška. Vykonaním pravidelných servisných prehliadok sa vyvarujete nepríjemnostiam, ušetríte za opravy a v zimných obdobiach Vás nič neprekvapí.

V oblasti servisu kotlov zabezpečujeme:

 • spustenie plynových kotlov a elektrokotlov do prevádzky
 • servisné prehliadky plynových zariadeni a elektrických zariadení
 • záručne a pozáručné opravy, servis kotlov
 • sprostretkovanie montáží kotlov, kotolní
 • predaj kotlov

 

Servisná prehliadka obsahuje:

 • Vyčistenie hlavných horákov (príp. zapaľovacieho horáčiku)
 • Kontrola činností regulačných a bezpečnostných termostatov
 • Kontrola stavu ionizačnej a zapaľovacej elektródy
 • Kontrola stavu a tesnosti okruhu plynu a odvodu spalín
 • Kontrola činnosti obehového čerpadla
 • Vyčistenie výmenníka
 • Kontrola a prípadné doplnenie tlaku v expanznej nádrži
 • Kontrola prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru
 • Kontrola a v prípade potreby vyčistenie filtra vykurovacej sústavy
 • Kontrola nastavenie regulácie vykurovacieho systému
 • Overenie správneho odťahu spalín
 • Kontrola anódy ohrievača a poistného ventilu TUV
 • Kontrola tesnosti pripojenia vody
 • Vyzuálna kontrola elektroinštalácie
 • Kontrola spaľovania, prípadne nastavenie
 • Vyčistenie ventilátora
 • Vyčistenie sifónu odvodu kondenzátu

 

Servis kotlov Bratislava - plynové kotly, elektrické kotle