Poruchová služba

Kontakty


Tel.č.: 02/209 09 894, 0904 421 569
E-mail: servis@samservis.sk

Kotle – servis nielen v Bratislave

Spoločnosť SAMSERVIS vykoná pravidelnú servisnú prehliadku plynového kotla.