Poruchová služba

Kontakty


Tel.č.: 02/209 09 894, 0904 421 569
E-mail: servis@samservis.sk

Cenník

Servisné prehliadky kotlov:

Rocná servisná prehliadka nizkoteplotneho nekondezačného kotla do 35kW 50eur
Ročná servisná prehliadka kondenzačného kotla do 35kW 60eur
Ročná servisná prehliadka kotla nad 35kW 90eur

Spustenie kotla do prevádzky:

Spustenie do prevádzky kondenzačný kotol do 35kW 95eur
Spustenie do prevádzky kondenzačný kotol nad 35kW 110eur
Spustenie do prevádzky prietokový ohrievač 35eur

Oprava kotlov:

Servisný výjazd
(zistenie závady, diagnostika, objednanie dielu, oboznámenie zákaznika)
40eur
Servisný vyjazd mimo pracovnej doby (od 17.00 do 22.00)
(zistenie závady, diagnostika, objednanie dielu, oboznámenie zákaznika)
50eur
Servisný vyjazd, víkend
(zistenie závady, diagnostika, objednanie dielu, oboznámenie zákaznika)
50eur
Hodinová zučtovacia sadzba technika 40eur

Doprava:

Doprava do 30km 10eur