Poruchová služba

Kontakty


Tel.č.: 02/209 09 894, 0904 421 569
E-mail: servis@samservis.sk

Servis kotlov

Plynové kotly s výkonom od 5kW do 50kW sú podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 klasifikované ako tech

Uvedenie kotlov do prevádzky

Uvedenie kotla do prevádzky musí vykonať autorizovaný a školený servisný technik pre danú značku, len v tomto prípade je zabezpečené dokon

Kotle – servis nielen v Bratislave

Spoločnosť SAMSERVIS vykoná pravidelnú servisnú prehliadku plynového kotla.

Uvedenie kotlov do prevádzky

Uvedenie kotla do prevádzky musí vykonať autorizovaný a školený servisný technik pre danú značku, len v tomto prípade je zabezpečené dokonale nastavenie a bezpečná prevádzka kotla. Ak toto […]

Servis kotlov

Plynové kotly s výkonom od 5kW do 50kW sú podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 klasifikované ako technické zariadenie plynovej triedy Bh. Podľa […]

Objednávka

Objednajte si servis plynového kotla ešte dnes, alebo volajte 24-hodinovú poruchovú službu na čísle 0904 421 569

Novinky od SAMSERVISu